Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký mới

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Văn bản đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô theo mẫu quy định tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg 1 0 Mẫu số 01.docx
Văn bản về việc thành lập, hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ 1 0
Văn bản về nguồn gốc vốn thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô 1 0
Cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành, kiểm soát dự kiến của chương trình, dự án tài chính vi mô 1 0
Dự thảo các quy định nội bộ theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg 1 0
Sơ yếu lý lịch người quản lý, điều hành dự kiến và hồ sơ chứng minh người quản lý, điều hành có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan