Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp
Trực tuyến Không quy định Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp
Dịch vụ bưu chính Không quy định Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Báo cáo của Văn phòng công chứng gửi Sở Tư pháp về việc chấm dứt hoạt động 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan