Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Phí : 0 Đồng

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, Tổ 4 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên;.
Trực tuyến 15 Ngày Phí : 0 Đồng

Nộp qua Cổng dịch vụ công: + Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); hoặc + Cổng dịch vụ công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Phí : 0 Đồng

Nộp qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, Tổ 4 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên; được giao quyền.

Thành phần hồ sơ

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức 1 0
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin 1 0
Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan