Công bố hoạt động khu neo đậu

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu theo mẫu; 1 0 10.docx
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; 1 0
- Bình đồ khu vực khu neo đậu; 1 0
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phao neo (nếu dùng phao neo; 1 0
- Biên bản nghiệm thu rà quét vật chướng ngại. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan