Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị đóng cảng, bến thủy nội địa của chủ cảng, bến thủy nội địa. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan