Thiết lập khu neo đậu

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập khu neo đậu theo mẫu; 1 0 9.docx
- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; 1 0
- Bình đồ khu vực dự kiến thiết lập khu neo đậu: phải thể hiện phạm vi khu neo đậu, cao trình đáy, vị trí luồng, công trình liền kề (nếu có) trên hệ tọa độ quốc gia VN2000 và hệ cao độ nhà nước, tỷ lệ bản vẽ từ 1/500 đến 1/2.000. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan