Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông theo mẫu; 1 0 33.docx
- Phương án thi công, thời gian, tiến độ thi công công trình, tổ chức hoạt động; 1 0
- Phương án bảo đảm an toàn giao thông; 1 0
- Bản sao bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình, phạm vi khu vực tổ chức thi công công trình, tổ chức hoạt động. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan