Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng.
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng.
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị công bố thông báo luồng theo mẫu 1 0 29.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan