Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày - Cơ sở KCB nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. - Tổ chức ký hợp đồng KCB nếu đủ điều kiện. - Văn bản trả lời không đủ điều kiện ký hợp đồng của cơ quan BHXH gửi cơ sở KCB
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày - Cơ sở KCB nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. -Tổ chức ký hợp đồng KCB nếu đủ điều kiện. - Văn bản trả lời không đủ điều kiện ký hợp đồng của cơ quan BHXH gửi cơ sở KCB

Thành phần hồ sơ

1. Đối với cơ sở KCB lần đầu ký hợp đồng hoặc cơ sở KCB sau khi đã chấm dứt hợp đồng
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Công văn đề nghị ký hợp đồng KCB BHYT của cơ sở 1 1
- Bản sao Giấy phép hoạt động của cơ sở KCB 0 1
- Bản chụp có đóng dấu của cơ sở KCB: + Quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có); + Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bằng văn bản hoặc bản điện tử) + Văn bản cấp mã cơ sở KCB của Bộ Y tế + Quyết định tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở KCB ngoài công lập 1 1
2. Đối với cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT hàng năm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản chụp có đóng dấu quyết định bổ sung chức năng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan