Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Từ 5 đến 30 ngày Từ 05 ngày làm việc đến 30 ngày làm việc (tùy thuộc mức độ cần giám định tiền giả, nghi giả).
Dịch vụ bưu chính Từ 5 đến 30 ngày Từ 05 ngày làm việc đến 30 ngày làm việc (tùy thuộc mức độ cần giám định tiền giả, nghi giả).

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị (Phụ lục 04) 1 0 Phụ lục 04.TT28.2013.doc
Tiền giả, tiền nghi giả cần giám định 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan