Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày Phí : Đồng
(75% phí thẩm định cấp giấy phép mới.)
25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí. - Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp tỉnh; - Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh
Trực tuyến 25 Ngày Phí : Đồng
(75% phí thẩm định cấp giấy phép mới.)
25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí. - Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp tỉnh; - Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh
Dịch vụ bưu chính 25 Ngày Phí : Đồng
(75% phí thẩm định cấp giấy phép mới.)
25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí. - Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp tỉnh; - Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 1 0 Mau 6_Don gia han GP.doc
Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn 0 1
Kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn 1 0
Bản sao kết quả kiểm xạ 0 1
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị 0 1
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) 1 0 Mau 01_KB nhan vien BX.doc
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) 1 0 Mau 05_PL5_BC su dung X quang y te.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan