Cấp bản sao văn bản công chứng

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Phí : 5.000 Đồng
(Theo quy định của Thông tư số 257/2016/TT-BTC, cụ thể như sau: 5.000 đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản)
VanBanGoc_257-2016-TT-BTC.pdf
Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng cấp bản sao văn bản công chứng và nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng đó

Thành phần hồ sơ

Không quy định
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
` 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Tổ chức hành nghề công chứng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan