Nhận lưu giữ di chúc

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Phí : 100.000 Đồng

VanBanGoc_257-2016-TT-BTC.pdf
Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng

Thành phần hồ sơ

Không quy định
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
` 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Tổ chức hành nghề công chứng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan