Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định của Bộ Tài chính)
10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 10 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định của Bộ Tài chính)
10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định của Bộ Tài chính)
10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Mẫu số 4 Phụ lục số IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 1 1 DON GIA HAN CHUNG CHI NANG LUC HOAT DONG XAY DUNG.docx
- Bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp. Trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Xây dựng Thanh Hóa, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan