Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định của Bộ Tài chính)
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 05 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định của Bộ Tài chính)
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định của Bộ Tài chính)
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Mẫu số 2 Phụ lục số II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; 1 1 Don de nghi dieu chinh, gia han, cap lai GPXD.docx
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý khu kinh tế, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan