Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị đăng ký hoạt động 1 0
Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp 1 0
Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám định tư pháp 1 0
Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan