Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ- TTg (nay bổ sung đối tượng theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Lệ phí : 0 Đồng

Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến UBND xã (phường) nộp hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản khai cá nhân có chứng nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác. Bản khai thân nhân (đối với đối tượng đã từ trần) phải kèm theo giấy uỷ quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có xác nhận của chính quyền xã nơi cư trú; 2 0 Mẫu 2A-1.doc
Mẫu 2B-1.doc
- Bản sao một trong các giấy tờ gốc, có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã (phường) nơi cư trú (Giấy tờ gốc gồm: lý lịch Đảng viên; lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân; hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng); 0 2
- Bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch và bản sao photo toàn bộ quá trình công tác của đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận; 0 2
- Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp; 2 0 Mẫu 05. BIÊN BẢN HỌI NGHỊ LIÊN TICH.docx
- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường; 2 0 Mẫu 06. BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH.docx
- Công văn đề nghị hưởng chế độ một lần cho đối tượng; 2 0 Mẫu 8A.docx
- Công văn đề nghị của UBND xã, phường (kèm danh sách); 2 0 Mẫu 7A.docx
Mẫu 9A.docx
- Bản photo Quyết định hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; 2 0
- Danh sách bổ sung. 2 0 Mẫu 9B.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan