Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày Phí : 3.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 5.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 8.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 3.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 16.000.000 Đồng
(Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị)
25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
Trực tuyến 25 Ngày Phí : 2.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị)
Phí : 3.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 3.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 5.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 8.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 16.000.000 Đồng
(Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
Dịch vụ bưu chính 25 Ngày Phí : 5.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 8.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 16.000.000 Đồng
(Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 3.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị)
Phí : 3.000.000 Đồng
(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 1 0 Mau 1_Don CP tien hanh CVBX.doc
Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương. Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó 0 1
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn 1 0 Mau 01_KB nhan vien BX.doc
Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp người phụ trách an toàn chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 0 1
Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của nhân viên bức xạ 0 1
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 1 0 Mau 07_KB thiet bi x quang.doc
Bản sao tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về thiết bị X-quang chẩn đoán y tế như trong phiếu khai báo. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin này, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải nộp kết quả xác định thông số kỹ thuật của thiết bị 0 1
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 0 1
Báo cáo đánh giá an toàn chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP 1 0 Mau 05_PL5_BC su dung X quang y te.doc
Bản sao Biên bản kiểm xạ 0 1
Kế hoạch ứng phó sự cố 1 0 PL02_NoidungKHUPSC.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan