Tuyển sinh trung học cơ sở

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm
Trực tuyến Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm
Dịch vụ bưu chính Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ 0 1
Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan