Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng
(Không có)
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Trực tiếp 03 Ngày làm việc - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Trực tuyến 05 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng
(Không có)
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. - Qua hệ thống DVC trực tuyến (mức độ 4) tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Trực tuyến 03 Ngày làm việc - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. - Qua hệ thống DVC trực tuyến (mức độ 4) tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng
(Không có)
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính 1 0 Mẫu A.I.17.docx
Mẫu A.I.18.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan