Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.
Trực tuyến 05 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan. - Qua hệ thống DVC trực tuyến (mức độ 4) tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư; 1 0 Mẫu A.I.13.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan