Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc Phí : Đồng
(Phí thẩm định an toàn bức xạ; 75% mức thu phí thẩm định cấp giấy phép mới.)
Bieu phi 4 tham dinh (1).docx
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày làm việc Phí : Đồng
(Phí thẩm định an toàn bức xạ; 75% mức thu phí thẩm định cấp giấy phép mới.)
Bieu phi 4 tham dinh (1).docx
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị 1 0 Đơn đề nghị gia hạn GP tiến hành CVBX.docx
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước 1 0
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (tương ứng với công việc bức xạ đề nghị gia hạn) 1 0
Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan