Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí : Không có thông tin

Lệ phí : Không có thông tin

Mức giá : Không có thông tin

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Phí : Không có thông tin

Lệ phí : Không có thông tin

Mức giá : Không có thông tin

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Phí : Không có thông tin

Lệ phí : Không có thông tin

Mức giá : Không có thông tin

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc theo Mẫu số 07 1 0 phụ lục 1.docx
Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ký, đóng dấu xác nhận của cơ sở đó; 0 1
Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược trở lên của người chịu trách chuyên môn; 0 1
Danh mục thuốc dự kiến bán tại kệ thuốc. Danh mục này phải nằm trong Danh mục thuốc được bán tại kệ thuốc theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này; 1 0 PhulucII_TT07_2018.doc
Bản chụp tủ, quầy, kệ bảo quản thuốc; 1 0
Quy trình kiểm tra, giám sát: chất lượng thuốc; xuất, nhập thuốc của cơ sở. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan