Phê duyệt chương trình huấn luyện sơ cấp cứu

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Công văn đề nghị phê duyệt chương trình huấn luyện; 1 0
Chương trình huấn luyện; 1 0
Các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan