Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc Phí : 2.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang chụp răng)
Phi tham dinh an toan.docx
Phí : 2.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang chụp vú)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang di động)
Phí : 3.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường)
Phí : 3.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị đo mật độ xương:)
Phí : 5.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình)
Phí : 8.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính)
Phí : 16.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Hệ thiết bị PET/CT)
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày làm việc Phí : 2.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang chụp răng)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang chụp vú)
Phí : 2.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang di động)
Phí : 3.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường)
Phí : 3.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị đo mật độ xương:)
Phí : 5.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình)
Phí : 8.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính)
Phí : 16.000.000 Đồng
(Phí thẩm định Hệ thiết bị PET/CT)
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Báo cáo đánh giá an toàn 1 0 Báo cáo đánh giá an toàn thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế.docx
Đơn đề nghị 1 0 Đơn ĐN cấp GP tiến hành CVBX.docx
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn 1 0 Phiếu khai báo nhân viên bức xạ.docx
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 1 0 Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế.docx
Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân 0 1
Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài 1 0
Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề 1
Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 1
Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 08/2010/TT-BKHCN cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan