Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc Trong thời hạn 03 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế 1 0 Phụ lục số 03 TT17.2012.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan