Phê duyệt kết quả thử thuốc trên lâm sàng

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày 30 ngày làm việc kể tử ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 30 Ngày 30 ngày làm việc kể tử ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày 30 ngày làm việc kể tử ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị phê duyệt kết quả thử thuốc trên lâm sàng (Mẫu số 11 - Phụ lục số III 1 0 phụ lục (8).docx
Biên bản thẩm định kết quả thử thuốc trên lâm sàng của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở 1 0 phụ lục (9).docx
Báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng (Mẫu số 12 - Phụ lục số III 1 0 phụ lục (10).docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan