Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Công văn đề nghị tạm cấp kinh phí của tổ chức, đơn vị sử dụng lao động để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg 1 0
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán cho đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tài chính TP.Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan