Đổi thẻ bảo hiểm y tế

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT; 1 0
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. 1 0 Mẫu số 4.docx
Thẻ BHYT (Rách, nát hoặc hỏng; Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu; Thông tin ghi trong thẻ không đúng) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan