Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; - 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn. Phí : 50.000 Đồng
(Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: 50.000 đồng/lần)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đăng ký cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề theo Phụ lục 3 Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ; 1 0 PHỤ LỤC III NĐ 35.docx
- Giấy chứng nhận sức khỏe; 1 0
- 02 ảnh 4x6. 1 0
Đối với trường hợp cấp mới, nộp thêm: 0 0
Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y ; 1 0
Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; 1 0
Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Đối với người nước ngoài); 1 0
- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp (trong trường hợp gia hạn); 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan