Hợp nhất công ty luật nước ngoài

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật 1 0 TP-LS-28.docx
Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của các công ty luật bị hợp nhất 1 0
Giấy phép thành lập của các công ty luật bị hợp nhất 1 0
Điều lệ công ty luật hợp nhất 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bộ Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan