Thành lập Hội công chứng viên

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên; - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đề án thành lập Hội công chứng viên 1 0
Tờ trình Đề án 1 0
Báo cáo thẩm định Đề án 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan