Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp trung ương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc - Nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
Trực tuyến 3 Ngày làm việc - Nộp hồ sơ, nhận kết quả qua Cổng dịch vụ công (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc - Nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản quy định cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu của cơ quan có thẩm quyền. 1 0
Hồ sơ đối với người được cử đến nộp hồ sơ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan