Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày Lệ phí : 80 USD
(Thẻ tạm trú có giá trị 01 năm: 80 USD/1 thẻ.)
Lệ phí : 100 USD
(Thẻ tạm trú có giá trị trên 01 năm đến 2 năm: 100 USD/thẻ.)
Lệ phí : 120 USD
( Thẻ tạm trú có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 120 USD/thẻ.)
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ. 0 0
Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu NA6 đối với cơ quan, tổ chức, NA7 đối với cá nhân) 1 0 7-Mẫu NA6.doc
Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8) 1 0 9-Mẫu NA8.doc
Giấy tờ chứng minh thuộc diện xem xét cấp thẻ tạm trú là một trong các loại giấy tờ như: giấy phép lao động, giấy xác nhận là Trưởng Văn phòng đại diện, thành viên Hội đồng quản trị hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú 1 0 18-Mẫu TK8.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng quản lý xuất nhập cảnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan