Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Lệ phí : 145 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn không quá 02 năm: 145 USD/thẻ.)
Lệ phí : 155 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn từ trên 02 năm đến 05 năm: 155 USD/thẻ.)
Lệ phí : 165 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn từ trên 05 năm đến 10 năm: 165 USD/thẻ.)
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh. 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ. 0 0
Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu NA6 đối với cơ quan, tổ chức, NA7 đối với cá nhân) 1 0 7-Mẫu NA6.doc
Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8) 1 0 9-Mẫu NA8.doc
Giấy tờ chứng minh thuộc diện xem xét cấp thẻ tạm trú là một trong các loại giấy tờ như: giấy phép lao động, giấy xác nhận là Trưởng Văn phòng đại diện, thành viên Hội đồng quản trị hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú 1 0 18-Mẫu TK8.doc
02 ảnh cỡ 2x3 cm (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh rời). 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng quản lý xuất nhập cảnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan