Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Lệ phí : 155 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn từ trên 02 năm đến 05 năm: 155 USD/thẻ.)
Lệ phí : 165 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn từ trên 05 năm đến 10 năm: 165 USD/thẻ.)
Lệ phí : 145 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn không quá 02 năm: 145 USD/thẻ.)
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh. 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Lệ phí : 145 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn không quá 02 năm: 145 USD/thẻ.)
Lệ phí : 155 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn từ trên 02 năm đến 05 năm: 155 USD/thẻ.)
Lệ phí : 165 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn từ trên 05 năm đến 10 năm: 165 USD/thẻ.)
nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Lệ phí : 145 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn không quá 02 năm: 145 USD/thẻ.)
Lệ phí : 155 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn từ trên 02 năm đến 05 năm: 155 USD/thẻ.)
Lệ phí : 165 USD
(Thẻ tạm trú có thời hạn từ trên 05 năm đến 10 năm: 165 USD/thẻ.)
nộp bổ sung hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo thông báo của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có). 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh: mẫu NA6 (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an) đối với cơ quan, tổ chức; mẫu NA7 (ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30/6/2023 của Bộ Công an) đối với cá nhân 1 0 7-Mẫu NA6.doc
NA7.doc
Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu NA8) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015; 1 0 NA8.pdf
Hộ chiếu 1 0
Giấy tờ chứng minh thuộc diện xem xét cấp thẻ tạm trú là một trong các loại giấy tờ như: giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú. 1 0
02 ảnh cỡ 2x3 cm (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh rời). 2 0
Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì hộ chiếu phải gửi qua dịch vụ bưu chính công ích về cơ quan tiếp nhận; thành phần hồ sơ khác phải được chứng thực điện tử theo quy định, trường hợp chưa được chứng thực điện tử thì gửi hồ sơ về cơ quan tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng quản lý xuất nhập cảnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan