Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Nộp trực tiếp tại Cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (Đơn không cần xác nhận của tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn) 1
Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan