Khám giám định phúc quyết theo đề nghị của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế hoặc Cục Người có công, Bộ LĐTBXH

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 45 Ngày 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khám GĐYK
Dịch vụ bưu chính 45 Ngày 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khám GĐYK

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản yêu cầu khám giám định phúc quyết nêu rõ nội dung yêu cầu khám giám định; b) Hồ sơ GĐYK (bản sao) theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 và bản sao Biên bản GĐYK của Hội đồng GĐYK đã khám giám định cho đối tượng do Lãnh đạo cơ quan Thường trực Hội đồng đã khám giám định cho đối tượng ký tên và đóng dấu của cơ quan Thường trực Hội đồng. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Hội đồng giám định y khoa trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan