Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; - Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; - Gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.
Dịch vụ bưu chính Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; - Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; - Gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. 1 0 Đơn rút yêu cầu.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Tổ chức hành nghề luật sư, Tổ chức tư vấn pháp luật
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan