Thủ tục thành lập hội

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc 30 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày làm việc 30 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị thành lập hội (theo mẫu) 1 0 Mau 4.doc
Dự thảo điều lệ hội (theo mẫu) 1 0 Mẫu 9 - Điều lệ hội.doc
Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; 1 0
Lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban vận động thành lập hội; 1 0
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở hội 1 0
Bản kê khai tài chính, tài sản (nếu có). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bộ Nội vụ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan