Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý. 1 0 Đơn Đề nghị thay đổi (1).docx
Giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu thay đổi. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Tổ chức hành nghề luật sư, Tổ chức tư vấn pháp luật
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan