Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 2 Ngày làm việc trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.. Thời giạn: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Sổ tạm trú 1 0
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02). 1 0 93-Mẫu HK02-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Công an Xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan