Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Lệ phí :
(theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã. Thời gian: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02) 0 0 93-Mẫu HK02-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.doc
Sổ hộ khẩu (bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Công an Xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan