Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã. Thời giạn: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Sổ hộ khẩu 0 1
b) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02). Chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đồng ý cho tách sổ hộ khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm. 0 0 93-Mẫu HK02-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Công an Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan