Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại; 1 0
- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; 1 0
- Biên bản kiểm tra. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan