Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định.

Thành phần hồ sơ

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
` 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan