Bổ sung, thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã được công bố nhưng giá thuốc không đổi

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày Phí : 800.000 Đồng
(Đối với Thuốc cổ truyền)
Phí : Không thu phí Đồng
(Đối với các thuốc khác)
07 (bảy) ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 07 Ngày Phí : 800.000 Đồng
(Đối với Thuốc cổ truyền)
Phí : Không thu phí Đồng
(Đối với các thuốc khác)
07 (bảy) ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung thông tin thuốc đã kê khai, kê khai lại giá theo Mẫu số 05 Phụ lục VII của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP. 1 0 ND 54_Mau 05_Phuluc VII.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan