Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc. - Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông báo - Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc. - Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông báo - Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn 2 0 Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan