Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo quy định Phí :
(Phí thẩm định hình thức: 20% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí :
(Bản mô tả có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm 40.000 đồng/trang )
Phí : 10000 Đồng
(Phí công bố thông tin từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 10.000 đồng/trang)
Phí :
(Phí thẩm định nội dung: 80% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí : 100000 Đồng
(Phí phân loại quốc tế về sáng chế: 100.000 đồng/phân nhóm)
Phí : 120000 Đồng
(Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: )
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố đơn:120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))
Phí : 600000 Đồng
(Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi đơn/yêu cầu))
Phí : 600000 Đồng
(Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định:600.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí : 900000 Đồng
(Phí thẩm định: 900.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Lệ phí : 120000 Đồng
(Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ (cho 1 yêu cầu bảo hộ độc lập).120.000 đ (từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập))
Lệ phí : 150000 Đồng
(Lệ phí nộp đơn (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập) )
- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; - Công bố đơn: trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn; - Thẩm định nội dung: không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.
Dịch vụ bưu chính Theo quy định Phí :
(Phí thẩm định nội dung: 80% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí :
(Phí thẩm định hình thức: 20% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí :
(Bản mô tả có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm 40.000 đồng/trang )
Phí : 10000 Đồng
(Phí công bố thông tin từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 10.000 đồng/trang)
Phí : 100000 Đồng
(Phí phân loại quốc tế về sáng chế: 100.000 đồng/phân nhóm)
Phí : 120000 Đồng
(Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: )
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố đơn:120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))
Phí : 600000 Đồng
(Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi đơn/yêu cầu))
Phí : 600000 Đồng
(Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định:600.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí : 900000 Đồng
(Phí thẩm định: 900.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Lệ phí : 120000 Đồng
(Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ (cho 1 yêu cầu bảo hộ độc lập).120.000 đ (từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập))
Lệ phí : 150000 Đồng
(Lệ phí nộp đơn (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập) )
- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; - Công bố đơn: trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn; - Thẩm định nội dung: không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai 2 0 A.01 đăng ký SC.doc
Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: bản mô tả, gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt (bản công bố hoặc bản gốc nộp ban đầu, nếu đơn chưa được công bố và bản sửa đổi và bản giải thích phần sửa đổi, nếu đơn quốc tế có sửa đổi theo Điều 19 và/hoặc Điều 34(2)(b) của Hiệp ước) 1 0 B.03 yêu cầu thẩm định nội dung SC.doc
Bản dịch ra tiếng Việt của các phụ lục báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế (khi có yêu cầu thẩm định nội dung đơn) 1 0
Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) 1 0
Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan