Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Phí : 300000 Đồng
(Phí kiểm tra sơ bộ về mặt hình thức đơn sáng chế quốc tế để nộp cho văn phòng quốc tế và cơ quan tra cứu quốc tế (không bao gồm các khoản phí phải nộp cho Văn phòng quốc tế và phí bưu điện): )
Dịch vụ bưu chính Không quy định Phí : 300000 Đồng
(Phí kiểm tra sơ bộ về mặt hình thức đơn sáng chế quốc tế để nộp cho văn phòng quốc tế và cơ quan tra cứu quốc tế (không bao gồm các khoản phí phải nộp cho Văn phòng quốc tế và phí bưu điện): )

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam phải được làm bằng tiếng Anh 3 0
Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan