Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế 1 0 Phiu khai báo thit b X-quang chn oán y t.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan