Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày Nộp qua Bưu chính

Thành phần hồ sơ

Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thông báo bằng văn bản theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP 1 0
Đối với doanh nghiệp
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Văn bản thông báo các trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 1 0 MS 4 TB ko thuoc doi tuong ho tro.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan